Jovica Andonov i Marko Lopušina na izvoru Crnog Drima u Ohridu 2016

Jovica Andonov i Marko Lopušina na izvoru Crnog Drima u Ohridu 2016