M. Lopusina Svetlana Matis I Aleksandar Sotris

Aleksandar Čotrić član Odbora za dijasporu uručio je Svetlani Matić iz Beča i meni priznanje