Marko Lopusina Bata Putnik I Stevse Panovski

Kumovi: Bata Putnik, Stevče Panovski i Marko Lopušina