Srpska delegacija koja je prisustvovala prenosu mostiju Jovana Ducica, Libertivil, 2002