Ja sam Marko Lopušina iz Beograda. Ovo je naša porodična elektronska stranica.
Lopušine su crnogorsko bratstvo Jokanovića. Potiču od Drobnjaka iz okoline Šavnika i Nikšića. Rođen sam u Srbiji, gde su moji preci došli davne 1906 godine.
Danas sam poznat kao Marko Lopušina – novinar i publicista. Moja gospođa Jelena je akademik, inženjer, veštak za patente, a sin Dušan menadžer komunikacija, svetski putnik, biciklista i muzičar.
Sajt Lopusina.com nam koristi da se predstavimo javnosti, ali i da se upoznamo sa ljudima širom sveta i komuniciramo sa njima. Javite se.

Srećno, Marko Lopušina
lopusina@eunet.rs
https://www.facebook.com/marko.lopusina