Izdavačka kuća „Službeni glasnik“ objavila je moju prvu knjigu trotomne ENCIKLOPEDIJE SRPSKE DIJASPORE. Enciklopedija srpske dijaspore

Prvi tom obuhvata odrednice o srpskim institucijama i ličnostima u prekomorskim zemljama, od tri Amerike preko Australije i Južne Afrije, do Azije.

Drugi tom obuhvatiće Srbe u zemljama Evrope.

I treći tom ENCIKLOPEDIJE SRPSKE DIJASPORE sadržaće odrednice o srpskom narodu na Balkanu.

ENCIKLOPEDIJU SRPSKE DIJASPORE u prekomorskim zemljama,
MOŽETE PORUČITI kod beogradskog SLUŽBENOG GLASNIKA:

telefonom: +381 11 30 60 578,
30 60 580, 30 60 577, 30 60 390,

faksom: +381 11 30 60 391

imejlom: prodaja@slglasnik.com

slanjem narudžbenice na adresu:
Prodaja knjiga
JP Službeni glasnik
Jovana Ristića 1
11000 Beograd

http://www.slglasnik.com/