enciklopedija-srpske-dijaspore-srbi-u-prekomorskim-zemljamaENCIKLOPEDIJU SRPSKE DIJASPORE u prekomorskim zemljama MOŽETE PORUČITI kod beogradskog SLUŽBENOG GLASNIKA:

telefonom: +381 11 30 60 578,
30 60 580, 30 60 577, 30 60 390,

faksom: +381 11 30 60 391

imejlom: prodaja@slglasnik.com

slanjem narudžbenice na adresu:
Prodaja knjiga
JP Službeni glasnik
Jovana Ristića 1
11000 Beograd

http://www.slglasnik.com/

Knjige PRINC ČARLS I SRBI, UBICE U IME DRŽAVE, TAJNA DRUŠTVA i druge MOŽETE PORUČITI kod novosadskog PROMETEJA:

slanjem narudžbenice na adresu:
11, Trg Marije Trandafil, Novi Sad 21000, Serbia

telefonom: +381 21 422245, 021 6616 018
I besplatan broj 0800 323 323
Imejl: zoran.k@prometej.co.rs

Radno vreme kancelarije PROMETEJA u NS je do 15 sati.