Profesor Zvezdan Ćurčić iz Hong Konga odlučio da pomogme Srbiji

SRBIN KOJI DIGITALIZUJE AZIJU

– Nudim saradnju gimnaizija u Beogradu i školama u Srbi da razviju digitalno obrazovanje i natavu preko mobilnih telefona, što će naše školstvo uzdinji na svetski novi

Marko Lopušina

U vreme dok premijerka Ana Brnabić upoznaje članice EU o procesu digilizacije Srbije i dok Vlada Srbije priprema zakone o digitalnom obrazovanje, profesor Zvezdan Ćurčić iz Hong Konga već godinama pokušava da uspostavi saradnju sa Ministarstvom za prosvetu i srpskim gimnazijama kako bi unapredio digitalno obrazovanje u našoj zemlji. Profesor Ćurčić je, inače, ekspert za digitalno obrazovanje, jedan od najboljih profesora Univerziteta Hong Kong, koji je poslednji godina radio na razvoju modernog školstva u Aziji.
2– Došlo je vreme da se crne table, bele grede, knjige i profesori koji govore sa katedre zamene kompjuterima, elektronskim ekranima i digitalnom pameću. U Hong Kongu i Indokini instalirali smo novi program digitalnog obrazovanja sa čak 400.000 „ajped“ kompjutera i održali seminare o novom načinu obrazovanja mladih. Održao sam seriju predavanja o digitalnom obrazovanju na kongresu Asocijacije jugoistočnih institucija za visoko obrazovanje u Kambodži, gde me primio i ministar obrazovanja. Postao sam počasni profesor na Karagandinskom državnom tehničkom univerzitetu u Karagani, i na Udajana univerzitetu na Baliju. U Indeneziji sam jedan od osnivača novoosnovanog Naučnoistraživačkog centra za inovacije u učenju, koji realizuje poseban projekat za razvoj digitalnoig obrazovanja u ovom delu sveta – nabraja profesor Ćurčić šta je sve do sada uradio da bi se školstvo prilagodilo novim intelektualnim tehnologijama i postalo moredno i efikasno.
Kada je napuštao Srbiju osamdesetih godina proplog veka Zvezdan Ćurčić nije sanjao da će u Kini postati pionir digitalnog školstva i nosilac svetskog programa za razvoj ove vrste ovrazovanja.
Dr Ćurčić je osnovnu školu završio u Uroševcu, srednju u Prokuplju, a univerzitetske studije u Nišu i Pertu, gde se odselio osamdesetih godina prošlog veka. Doktorirao je u Singapuru u oblasti obrazovanja. Danas je doktor digitalne tehnologije u obrazovanju na Univerzitetu Hong Kong. Aktivan je kao naučnik istraživač. Objavio je više od 170 radova u vodećim svetskim časopisima i zbornicima, sedam stručnih knjiga i dva istorijska romana o Tolici, zavičaju svog dede. Pre četiri godine je proglašen za najboljeg profesora u Hong Kongu, a nedavno je doživeo nova priznanja – postao je specijalni savetnik Ministarstva policije Hong Konga.
– U Kini, gde živim i radim, moje srce kuca za Srbiju. Moja duša je u Srbiji! O njoj pišem, jer me nadahnjuje i daje mi smisao života – u dahu nam je rekao profesor Ćurčić, koji poslednjih godina pokušava da svoje stručne ideje prenese u Srbiju.
Imao je više poseta i razgovora u našem Ministarstvu prosvete o tome kao da pomogne otadžbini. Iskazana je dobra volja, ali njegov program digitalizacije srpskog obrazovanja nije zaživeo. Krajem prople godine, međutim, posle susreta sa Veselinom Jevrosimovićem u Kini, pojavila se nada da će program profesora Zvezdana Ćurčića da se realizuje u Beogradu.
– Gospodin Jevrosimović je kao osnivač Savremene gimnazije i Više škole sturkovnih studija IT jako zainteresovan da izgradi sistem digitalnog obrazovanja, da uvede programe školovanja na daljinu i podigne svoje škole na svetski nivo – otkrio nam je deo njihovih razgovora u Hong Kongu krajem prošle godine.
Clipboard01Naime, jedna od osnovnih smernica u naučnom istraživanju i razvoju novih edukativnih mogućnosti profesora Ćurčić-a je na temi primana mobilnih tehnologija u obrazovanja. Široka dostupnost i visoke tehničke i multimedijalne sposobnosti mobilnih uređaja otvaraju mogućnosti za pozitivne primene u obrazovanja na svim nivoima.
– Mobilni uređaji nisu samo kanal za pristup informacijama, već i tehnologija koja može da augmentuje ljudske intelektualne, kreativne i socijalne sposobnosti. Nove analitičke sposobnosti modernih tehnologija da izvlače sugestije iz velikih količina podataka sa raznih kanala, omogućuju, ne samo predavačima, već i samim učenicima da prate razvoj svog znanja – kaže dr Ćurčić.
Druga osnovna smernica profesora Ćurćića u naučnom istraživanju i projektantskom radu na razvoju obrazovanja je na temi transdisciplinarnog obrazovanja. Društva i vlade širom sveta shvataju da je tehnološki razvoj veoma brz, i da njihova sposobnost da ostanu relevantni na svetskom nivou, socijalnim, ekonomskim ali i pitanjima životne sredine, zavise od aktivne participacije u tom napretku.
– Ali ozbiljna prepreka, pa čak i u najrazvijenijim zemljama širom sveta, jeste nedovoljan broj profesionalnih kadrova potrebnih za budući tehnološki napredak. Većina razvijenijih zapadnih zemalja kao rešenje vidi tranasdiciplinarno obrazovanje i u tome je prednost Savremene gimnazije i Više škole sturkovnih studija IT u Beogradu, d amože d aobezbedi kadrove i proširi digitalno obrazovanje – dogovorio se profesor Zvezdan Ćurčić sa gospodinom Veselinom Jevrosimovićem.
Prilikom posete premijerke Ane Brnabić Kini profesor Zvezdan Ćurčić se susreo sa predsednicom Vlade Srbije i razgovarao procesu digilizacije Srbije, upoznao je sa svojim projektom i informisao se o priprema zakone o digitalnom obrazovanje, što otvara mogućnost da se kod nas primenjuju naučna dostignuća iz Kine i Hong Konga.

IT PUT SVILE
– Iskustva sa Hong Kong Univerziteta mogu da doprinesu poboljšanju i razvoju obrazovanja u Srbiji i regionu. Zainteresovan za to iskustvo, za hongkongške talente u IT nauci i inženjeringu, kao i o mogućnosti novih master studije specijalnosti IT biznisa na svilenom putu, razvoja digitalne infrastrukture i pametnih gradova – rekao nam je Veselin Jevrosimović.