Ekskluzivno

Ustaše i Vatikan oteli od logoraša blago vredno 80 miliona dolara

VATIKAN SKRIVA UŠTAŠKU PLJAČKU

– Američki advokat Džonatan Levi traži od Hrvatske i Svete stolice da vrate Srbima, Jevrejima i Romima, ubijenim u logorima NDH, zlato, srebro i nakit koji je otet od ustaških žrtava

Marko Lopušina

Džonatan Levi, američki advokat

Džonatan Levi, američki advokat

“ Dolazak Zorana Milanovića na čelo Hrvatske i njegov stav da ustašama nema mesta u današnjoj Hrvatskoj osnažio je nadalja potomaka srpskih žrtava u Jasenovcu i drugim ustaškim logorima smrti, da će hrvatski predsednik pomoći da se ispravi nepravda načinjena Srbima, Jevrejima i Romima. Naš američki advokat Džonatan Levi, koji je još 1998. godine podneo tužbu protiv Vatikana za povraćaj otetog zlata, srebra i nakita od žrtava ustaških logora, koje se kao blago čuva u Vatikanskoj banci, sačinio je peticiju Srba i Amerikanaca, koji mole Zorana Milanovića da pomogne i pozove Svetu stolicu da vrati opljačkano blago”.
Ovo nam je javio Bogdan Kljaić iz Čikaga, advokat srpskog naroda iz Krajine u SAD, čija je sestra Ljubica Kljaić, stara 14 godina, ubijena u ustaškom logoru 1944. godine. Kljaić je radio na skupljanje potpisa za peticiju, koja je poslata predsedniku Hrvatske u Zagreb krajem aprila. U njoj se kaže:
“Hrvatski režim je u Drugom svetskom ratu kontrolisala fanatična ustaška stranka. Ustaše su nastojale etnički da očiste Hrvatsku od Srba, Jevreja i Roma. Upravljale su koncentracionim logorima i ubijali logoraše. Imovina žrtava je oduzeta i opljačkana, a značajan deo tog bogatstva pratio je ustaške vođe u progonstvo u Italiji 1945. godine.
Katolička crkva pomagala je ustašama nakon rata, a ukradena imovina poznata kao “Ustaška blagajna” prevezena je u Vatikansku banku na čuvanje. U martu 2020. Vatikan je najavio da će otvoriti zapečaćene arhive ratnog pape Pija Dvanaestog. Smatramo da ti arhivi sadrže ključ ustaške blagajne. Tražimo da kao hrvatski predsednik pomognete žrtvama, da izvršite moralni pritisak na Vatikan, da pomognete u otvaranju “Ustaške blagajne”, što je dosad Vatikan to odbijao”.
Advokati žrtava, dr Džonatan Levi, kome se pridružila i Elizabet Lalić, podsetili su nas da je još 1998. godine američki State Department pokrenuo pitanje gde se nalazi ta “Ustaška blagajna”. Levi je nakon toga podneo tužbu za obeštećenje žrtava i time to pitanje postavio i na Federalnom sudu SAD. Od tada , pune dvadeset i dve godine, ovaj predmet stoji nerešen.
“Smatram da je pored Vatikana i država Hrvatska odgovorna za nestalo blago žrtava ustaških logora, kao i za obeštećenje žrtava rata. Naime, država Hrvatska je posle Drugig svetskog rata isplatila stotine miliona eura penzija porodicama ratnih veterana i zvaničnika Nezavisne države Hrvatske, ali je odbijala da pruži pomoć žrtvama tog režima. Radi se o neverovatnoj nepravdi i zataškavanju Vatikana i drugih država. I Sveta stolica, koja tokom 2020. godine otvara tajne vatikanske arhive i država Hrvatska treba da otkriju istinu o velikoj pljački logoraša, ali i o skrivenom blagu u trezoru Vatinkanske banke” – kaže advokat Džonatan Levi.
Ovaj hrabri advokat je otkrio da se na depozitu Instituta za religijske poslove u Vatikanu nalazi se ratno ustaško blago. Ovo zlato, poluge, srebro i druge vrednosti ustaški režim je krao od Srba, Roma i Jevreja i zalagao u Vatikansku banku od 1944. do 1946. Opljačkana imovina Srba, Jevreja i Roma od ustaša procenjena je na 80 miliona dolara.
„Ta pljačka je službeno dokumentovana prvi put 1998. godine u izveštaju Stejt departmenta pod nazvanom „Brige oko sudbine ratnog ustaškog blaga“. U izveštaju se tvrdi da je Vatikan umešan u pranje zlata iz koncentracionih logora i krađu posle Drugog svetskog rata. Zlato i druge vrednosti se nalaze pod nadzorom Centralne Vatikanske banke, gde je ova imovina žrtava 1946. godine založena. Ustašku blagajnu je formirao papa Pije XII, 1941. godine, s ciljem da Vatikan obavlja poslove administriranja kapitala, koji se nalazi u rukama katoličkih vernika i u crkvenim institucijama” – otkrio je Džonatan Levi, koji se nada da je otvaranje arhiva ovog pape prilika da se otkrije i velika ustaško-katolička pljačka srpskog, jevrejskog i romskog naroda.
Advokati Levi i Lalić imali su više grupa svedoka protiv Vatikana. U prvoj grupi žrtava ustaškog pokolja, među 24 Jevrejina koje zastupaju, bio je američki Srbin – profesor Vojo Todorović iz Los Anđelesa, koji je izjavio:
“U Drugom svetskom ratu izgubio sam 17 rođaka iz očeve familije Todorović, kad su ustaše spalile 45 živih Srba u pravoslavnoj crkvi u Vojniću i potom opljačkale njihove domove”.
Prema američkim dokumentima i svedočenju pod zakletvom američkog specijalnog agenta Vilijema Gauena, koji je intervjuisao ustaše umešane u transfer vrednosti u Vatikan, Sveta stolica poseduje srpsko, jevrejsko i romsko zlato.
“Kada smo tužili Vatikansku banku tužilac je dokumentovao organizovanu krađu imovine porodice imućnog srpskog biznismena Janka Batesa. Ustaše su ubile njenog oca i brata. Dr Milan Bates je živeo u Velikoj Britaniji i bio je pravni zastupnik svoje porodice. Njegovo potraživanje se odnosi na porodični nakit vredan 100.000 dolara i na udeo u zlatu ustaškog blaga” – kaže Džonatan Levi.
Grad-država Vatikan ima samo oko 800 stanovnika i to je „najmanja nacija na svetu“, koja poseduje nekoliko velikih i važnih banaka. Najpoznatija od njih je Centralna Vatikanska banka (IOR), koja je poznata ponajviše kao kreditna institucija. Banku je formirao papa Pije XII, 1941. godine, s ciljem da Vatikan obavlja poslove administriranja kapitala koji se nalazi u rukama katoličkih vernika i u crkvenim institucijama. Ova banka je specifična i po tome što nema filijale sa šalterima, ali ima puno klijenata, kojima se garantuje apsolutna diskrecija.
“Klijenti Vatikanske banke mogu biti samo pripadnici svetske elite, Katoličke crkve, diplomate i vatikanski radnici. Svi oni, u trenutku kad otvore račun, mogu da obavljaju novčane operacije bez ikakve kontrole. Svakom klijentu IOR dodeljuje se kartica s kodiranim brojem, bez imena i bez slike, koja zvanično služi za identifikaciju. Pri novčanim operacijama se ne isporučuju nikakve potvrde, nikakvi papiri koji bi poslužili za poslovne knjige. Ne postoje čekovi” – objašnjava Bogdan Kljaić, srpski zastupnik iz Čikaga.
“Vatinaksku banku kontroliše komisija, koju čini pet kardinala, ali bez finansijske stručnosti, njihova je kontrola više moralna – tvrdi advokat Džonatan Levi. – Zvanično, papa kontroliše Vatikansku banku. Istorijski posmatrano, pokazalo se da se Vatikanska banka u nekim periodima prošlog, pa i na početku ovog veka ponašala nezavisno, zbog unutrašnje korupcije u Katoličkoj crkvi. U tome su učestvovali masoni i mafija. Ima ljudi koji tvrde da papa Benedikt XVI u tome nije učestvovao. Zato smatram da, ako novi papa ozbiljno namerava da očisti Vatikan od korupcije, mora da izbaci mafiju, ložu P2, odnosno slobodne masone iz Vatikanske banke”.
Vatikan su, u međuvremenu, u Americi tužili i Nezavisni savet srpskih Roma, Republika Srpska Krajina u egzilu, Memorijalni centar Jasenovac, Jasenovački istražni institut i zastupnici privatnih tužilaca, odnosno naslednika žrtava. U tim tužbama, na primer, gubitci i šteta su vrlo dobro dokumentovani od strane Nezavisnog saveta srpskih Roma.
“ Naša tužba, koja je podignuta u SAD je, međutim, bila obustavljena. Sud je proglasio Vatikan nenadležnim i neodgovornim za ustaško blago, jer se “Svetoj stolici u SAD ne može suditi” – kaže advokat Džonatan Levi – Kada je uložena žalba na tu presudu, ona je odbijena i američka sudska presuda o nenadležnosti da sudi Vatikanu je postala konačna u martu 2011. Mi kao zastupnici žrtava NDH želimo da ovim zahtevom za istragu u Vatikanu, predmet donesemo u Svetu stolicu i Instituta za religijske poslove”.
Po saznaljima američkih novina, vatikansko zlato je ,,curilo“ u Argentinu, Paragvaj, Urugvaj i druge zemlje Latinske Amerike, gde su se uglavnom skrivali ustaški dužnosnici. Agencija Asotiated press je svojevremeno objavila vest o tome da su vlasti NDH na kraju rata Vatikanudali na čuvanje veliku količinu zlata opljačkanog na Balkanu, čija je vrednost danas preko 2 milijarde švajcarskih franaka.
Tim advokata u kome su, pored Levija, bili i Tom Iston, specijalista za građanska i ljudska prava, i profesor Ketrin Li Bojd, sa Harvarda, još sredinom devedesetih inicirao je tužbu žrtava holokausta, kako bi dokazao pravi karakter genocida koji su počinili katolički kler i ustaše u Hrvatskoj i Jugoslaviji.
Kako nam je advokat Džonatan Levi potvrdio, novi zahtev Vatikanu je podnesen u početkom jeseni 2011. godine posle konsultacija sa advokatima Svete stolice i Instituta za religijske poslove, što ukazuje na volju Rimokatoličke crkve da se pitanje ustaškog blaga konačno reši. Ukoliko Vatikan ne pokrene istragu, advokatska kancelarija Levi i žrtve NDH će tužiti Vatikansku banku Evropskoj komisiji i tražiti njenu odgovornost za skrivanje ustaške pljačke Srba, Jevreja i Roma.
„ Naši klijenti, oni koji su preživeli holokaust u Hrvatskoj, uključujući organizacije u Srbiji i SAD, traže povraćaj svoje imovine od Vatikana i od Hrvatske. Nadamo se da će ovog puta, posle ohrabrujućih vesti iz Svete stolice i zvaničnog Zagreba, naša tužba biti opet razmatrana i povoljno rešena“ – rekao nam je Bogdan Kljaić.