1. jun. 2016

Novice

Miroslav Majkl Đorđević, lider srpske dijaspore objavio je knjigu „Decenija iluzija“ o spasavanju Srbije

http://stajerska.eu/2016/06/28/istina-mora-da-se-zna/