1. jul. 2016

Novice

http://stajerska.eu/2016/07/12/zasto-nepoznata-lica-haraju-srbijom/

Kolumna

RUMUNSKA CRKVA PRISVAJA SRPSKU DIJASPORU

  • Ulaskom Rumunije u EU zvanični Bugurešt pokazuje srpske gastarbajtere kao svoju nacionalnu manjinu, a Rumunska patrijaršija kao njene vernike

Više od 50 odsto građana istočne Srbije, najviše Vlaha i Srba, nalazi se na radu u inostranstvu. Svuda gde u zapadnoj Evropi žive i rade ti srpski državljani iz Timočke krajine, oni su poslednjih decenija plen države Rumunije i Rumunske pravoslavne crkve.Najizraženije aspiracije Rumunije ima prema srpkim vernicima i gastarbajterima u Danskoj.U ovoj zemlji velika je koncenracija Srba iz Timočke krajine, koje Rumunska crkva popisuje i pripisuje sebi.

U Danskoj prema nezvaničnim procenama živi oko 8.000 građana Srbije.Od tog broja 4.000 su Srbi, a 4.000 srpski Rumuni i srpski Vlasi iz Timočke krajine i Kladova. Najveći broj njih živi i radi u Kopenhagneu, Hilerodu, Nestvedu i Odenseu.Ulaskom Rumunije u EU zvanični Bugurešt pokazuje Srbe iz dijaspore kao svoju nacionalnu manjinu, a Rumunska patrijaršija kao njene vernike.

Polovina ovih ljudi, međutim, uzela je dansko državljanstvo, šta znači da su se mnogi odrekli državljanstva Republike Srbije. To Rumunska pravoslavna crkva ume da koristi, pa je srpskim gastabajterima u Danskoj dodelila status iseljenih Rumuna ili Vlaha. I vrbuju se da pristupe Rumunskoj crkvi u inostranstvu.

Rumunski sveštenici i zvaničnici obilaze srpske klubove u Danskoj, parohiju SPC i srpsku crkvu svetog velikomučenika Georgija u Kopenhagenu, kako bi srpskim gastarbajterima ponudili svoje usluge i “razne privilegije EU”, ako se upišu u Rumunsku pravoslavnu crkvu. Ti sveštenici čak propagiraju i odvajanje srpskih vernika od SPC u Danskoj i od srpske crkve i prelazak u Rumunsku pravoslavnu crkvu u Danskoj.

Istovremeno slične akcije odvajanja srpskih gastarbjatera u Danskoj izvodi i Cvrnogorska pravoslavna crkva, koja je srpske gastarbajtere pretvorila u Crnogorce.

Nažalost, jedan broj danskih Srba, Rumuna i Vlaha iz Srbije, prihvatio je inicijativu Rumunske pravoslavne crkve i počeo ozbiljno da radi na formiranje prve parohije Vlaha iz Timičke krajine u Danskoj. Jedan manji broj Srba u Danskoj prihvatio je i ideju da postanu Crnogorci i vernici Crnogorske pravoslavne crkve.

Sveštenici Rumunske pravoslavne crkve su ovim srpskim gastarbajterima i raskoljnicima obećali da će im podići i prvu crkvu, kako bi oni u njoj mogli da postanu vođe “vlaške nacionalne manjine u Danskoj”. Kako Srba, Vlaha i Rumuna iz istočne Srbije ima i u Belgiji, Holandiji, Francuskoj i Nemačkoj, i oni mogu postali lak plen Rumunske pravoslavne crkve.

Ovaj proces rumunizacije Srba i Vlaha iz Timočke krajine u Danskoj, samo je deo opšte politike zvaničnog Bukurešta, u kome pojedini državnici javno zagovaraju “pitanje Vlaha u Srbiji”, koje Rumunska pravoslavna crkva pretvara i u problem crkvenog statusa Srba, Vlaha i Rumuna iz Srbije u dijaspori.

Marko Lopušina,

Beograd