Tajna društva u Srbiji

Izdavac: Prometej, 2015

Pedeseta jubilarna knjiga Marka Lopušine, najboljeg srpskog publiciste: – Knjigu „Tajna društva u Srbiji“ objavio je i promovisao na ovogodišnejm sajmu „Prometej“ iz Novog Sada U istoriji čovečanstva tajna je podjednako važna kao i istina, jer je kroz vekove bila saučesnik mnogih bitnih događaja. Tajna, kao ono što se taji, krije, što se ne priča, ne objavljuje, uvek privlači pažnju velikog broja ljudi. Jedni žele da otkriju tajnu i tako dođu do istine, a drugi žele samo da spoznaju mehanizam tajne, ne bi li je koristili kada im zatreba. Ovo je suština inspiracije koju je autor M. Lopušina dobio da bi napisao i objavio prvu srpsku knjigu o pedeset tajnih društava u našoj zemlji. – Svaki čovek i svaka organizacija poseduje svoj tajnu. Neko deo svog života i bografije skriva kao zmija noge, a neko pak šireći misteriju oko sebe predstavlja se kao tajnovita ličnost. Slične manire imaju i organizacije koje sebe nazivaju tajna drštva, jer diskretno ističu svoju tajnovistost kao glavnu osobinu. U suštini, mnoga tajna društva su javna, registrovana najčešće kao udruženja građama, ali su njihova unutrašnja sturktura, načini rada, obredi i inicijacije članstva, zaštićeni pečatima tišine – tvrdi autor Lopušina. U diskretna i tajna društva ubrajaju se masoni, vitezovi templari, malteški vitezovi, kraljevski vitezovi, rotarijanci, sledbenici Reda istočnog hrama, satanisti, Jehovi svedoci i članovi Trilatelarne komisije. Neki od njih su vitezovi svetlosti, a neki vitezovi mraka. – Oni su registrovani u Agenciji za privredne registre kao udruženja građana. Neki i pod savsim drugačijim imenima nego što je njihovo javno zvanje. U Srbiji je aktivno oko 200.000 pripadnika raznih sekti, 2.000 masona, 1.800 rotarijanaca, 600 templara i malteških vitezova. Ako u tajna društva uvedemo i mafiju, članove raznih crkvenih frakcija, tajne političke grupe, zaverenike i teroriste, njih broj dostiže i pola miliona ljudi – piše najbolji srpski publicista Marko Lopušina, kome je ovo pedeseta objavljena knjiga.

Knjigu možete poručiti kod novosadskog PROMETEJA:

slanjem narudžbenice na adresu:
Address: 11, Trg Marije Trandafil, Novi Sad 21000, Serbia

telefonom: +381 21 422245, 021 6616 018
I besplatan broj 0800 323 323
Imejl: zoran.k@prometej.co.rs

Radno vreme kancelarije PROMETEJA u NS je do 15 sati.