– Jednom izrečena politička glupost postala je laž. Srpska dijaspora broji oko četiri i po miliona ljudi, piše g. Svetislav u Politici. To uopšte nije tačno. Zakon je podelio iseljene Srba na dijasporu i region. U dijaspori, stranim zapadnim zemljama živi i radi 2,5 miliona Srba. To su stari podaci Instituta za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda i dr Vlade Grečića. U regionu živi oko 2 miliona Srba u C. Gori, R. Srpskoj, BiH, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji, koji nikada nisu živeli u Srbiji i nisu iseljenici, ni dijaspora, već matični narod tih država.

Država Srbija nikada nije uradila naučni popis Srba u inostranstvu, ni u dijaspori, ni u regionu. Tačan broj Srba koji žive u 105 država po svetu nikada nije tačno utvrđen, samo da političari na vlasti mogu da pričaju kako 4,5 miliona Srba živi u dijaspori. Tako pričajući od „pola Srba u svetu“ prave veliki politički problem, koji nikako ne rešavaju. Dijaspori je ukinuto ministarstvo i stvoren je šalter, Uprava u MSP, koji ne radi već dve godine.

Marko Lopušina, slobodni novinar i pisac