M. Lopušina sa diplomom doktora nauka dijasporeNa Slobomir Univerzitetu u Bijeljini proglašen sam za počasnog doktora nauka, kao istoričar srpske dijaspore sa napisanih 12 dela o našem narodu u rasejanju.

Prijatelji me sada zovu dr Marko.